תהליך ההסמכה
רישום להסמכה
הדרכה
חיפוש מעבדות
הודעה משרדי הרשות סגורים בתאריך 3.9.2015 לרגל כנס לקוחות, נחזור לפעילות רגילה ב-6.9.2015

דבר הרשות

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הנה תאגיד שהוקם על פי חוק (חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז 1997).

ייעוד הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הוא:
"קידום האיכות והכשירות המקצועית של גופים מכיילים/בודקים בהרמוניזציה עם העולם לטובת המדינה ואזרחיה".
הסמכה מוגדרת כהכרה רשמית ביכולת המקצועית של ארגון לבצע בדיקות / כיולים / פעילויות פיקוח והתעדות מסוימים.

ההסמכה זמינה לכל מעבדות הכיול/בדיקה וכן גופים בודקים אחרים, הן מהמגזר הציבורי והן מהפרטי.

 

להמשך קריאה...

 

 

צור קשר

Captcha
הקשב והקלד את הקוד שתשמע
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד