דבר הרשות

1
2
3
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מהווה נדבך מרכזי בתשתיות האיכות של מדינת ישראל. ככלל, מדינות הסחר המתקדמות בעולם חתומות על הסכמים במסגרת ארגון הסחר העולמי (WTO). כחלק מתשתיות האיכות המאפשרות סחר בינלאומי הוקמה בישראל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, אשר לה אמות מידה ברורות ותואמות את הנעשה בעולם. עבודה על פי אמות מידה בינלאומיות בהרמוניזציה עם יתר המדינות מאפשרת אמון במערכות המדידה והבדיקה במדינת ישראל. על אמון זה מושתתת הסרת הגבולות הלא מכסיים (NTB).
שירותי מעבדה נוגעים לתחומים רבים של חיינו. כל אדם, מידי יום, צורך/רוכש מוצרים שנבדקים על ידי מעבדות או רוכש ישירות שירותי מעבדות:

 • המים הזורמים בברז בבתינו. את/ה מצפה כי הם נבדקו ונמצאו מתאימים לשתייה.
   
 • ירקות או פירות הנרכשים בחנות. את/ה מצפה שישווקו לאחר בדיקה שהוכיחה כי הם חופשיים מזיהומים בקטריולוגיים או משאריות חומרי הדברה ברמות המזיקות לבריאות.
   
 • בעת תדלוק המכונית, את/ה רוצה להאמין שמד הזרימה המראה את כמות הדלק, עליה אתה משלם, מדויק.
   
 • ברכישה או השכרה של מבנה, את/ה מצפה שהוא ייבנה מחומרים שנבדקו ונמצאו מתאימים לתקנים מקובלים והם ראויים לשמש בבניה.
   
 • אם חלילה את/ה או בני משפחתך חולים ונאלצים לרכוש שירותי בדיקה שיסייעו לרופא באבחון המחלה, חשוב לקבל תוצאה אמינה אשר תבטיח טיפול נכון במחלה.
   
 • כאשר הנך רוכש/ת מוצרים כלשהם, את/ה מבקש/ת להיות בטוח שהם נבדקו ונמצאו מתאימים לשימוש לו הם יועדו.
   
 • היבואן בשוק הבינלאומי, המבקש לייבא מוצר מתוצרת ישראלית, יעשה זאת בתנאי שהמוצר אותו הוא מייבא נבדק על פי תקנים בינלאומיים ועומד בהם.

  הערכת טיב השירות של המעבדה דורשת ידע מקצועי בתחום בו היא עוסקת, ידע שלרוב אינו ברשות לקוח המעבדה. לשם כך מעסיקה הרשות את טובי אנשי המקצוע שאמונים על ביצוע מבדקים על פי כללים בינלאומיים.
  יעוד הרשות הינו "קידום האיכות והכשירות המקצועית של גופים בודקים בהרמוניזציה עם העולם לתועלת המדינה ואזרחיה" .


  מי בנוסף לצרכן הפרטי יכול להפיק תועלת מפעילות הרשות?
   
 • משרדי ממשלה
   
 • רשויות אכיפה
   
 • רשויות מקומיות
   
 • גופי תקינה
   
 • קניינים גדולים

  אחד היעדים הראשונים ששמנו לעצמנו היה השגת הכרה בינלאומית בהיותנו מבצעים הסמכה על פי התקנים הבינלאומיים. בתהליך ההכרה הבינלאומית עברה הרשות הלאומית להסמכת מעבדות שני מבדקים:
 • קדם מבדק שהתקיים בנובמבר 2000, נמשך 3 ימים, ונערך על ידי דר' יורגן בלום מגוף ההסמכה הדני DANAK ואינג' פיטר אונגר – נשיא A2LA בארה"ב.
   
 • מבדק מלא שהתקיים במרץ 2001, נמשך 5 ימים, ונערך על ידי דר' יורגן בלום מגוף ההסמכה הדני DANAK, אינג' פיטר אונגר – נשיא A2LA בארה"ב, והנק דקרס מגוף ההסמכה ההולנדי RVA. 
   
 • הרשות ממשיכה לשמור על הכרתה הבינלאומית על ידי שמירה על רמה מקצועית גבוהה.
  מבדק נוסף נערך על ידי צוות בינלאומי שכלל חמישה בודקים אשר בדקו את הרשות במשך 5 ימים בחודש יוני 2005.
  הרשות עברה בהצלחה רבה גם את המבדק הזה.  

  בחוות דעת הבודקים נכתב כי לרשות יש כח אדם מקצועי ביותר וכן מערכת איכות ונהלים העונים במלואם ל ISO/IEC Guide 58 – תקן בינלאומי המחייב ארגוני הסמכה.
   
  הבודקים ציינו את הרמה המקצועית של הרשות כגבוהה בהרבה מן הממוצע במדינות אותן הם בדקו.
   

  תהליך ההכרה הביא לחתימה על הסכם הכרה הדדית (MRA) בין הרשות ובין ארגון העל של גופי ההסמכה ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)
  ו- EA (European Accreditation).

   
  במקביל עובדת הרשות עם נציגי משרדי הממשלה השונים וארגונים גדולים קובעי דעה, על מנת לענות לצרכי המשק במדינת ישראל.
   
  שיתוף הפעולה עם משרדי הממשלה והגופים האוכפים מטעמם במדינה יבטיחו כי עיקר המאמץ של הרשות הלאומית יופנה לנושאי המפתח המעסיקים את המשק. שיתוף פעולה כזה יביא גם לייעול תהליכי האישור וההכרה במעבדות ויחסוך משאבים למעבדות ולצרכניהן.
   
  מדיניות הרשות הינה לקדם בעיקר את הנושאים בתחומים הבאים: סחר בינלאומי, תעשיה ותשתיות לאומיות כמו תשתיות חקלאיות ותשתית הבריאות. הרשות עובדת תוך שימת דגש ומתן עדיפות להיבטי בריאות, איכות הסביבה, איכות המוצר ובטיחות השימוש בו.
   
  עובדי הרשות עוסקים במרץ בהפצת הידע שהצטבר ברשות והידע אודות הרשות בקרב הלקוחות, הצרכנים וקובעי הדעה.
   
  אנו תקווה כי הפצת ידע בדרכים שונות, שקיפות דרכי הפעולה של הרשות, שירות טוב ואמין וההכרה הבינלאומית יביאו להגברת האמון ברשות מצד הגופים האוכפים במדינת ישראל. אלו ישכילו להיעזר ברשות ככלי שהמדינה העמידה לרשותם על מנת לשפר את האיכות בה.
   
  באתר זה תוכל/י למצוא מידע רב אודות פעילות הרשות ותהליך ההסמכה של מעבדות.
   
  כמו כן תוכל/י למצוא מאמרים בנושאים הקשורים לפעילות מעבדתית כמו: תורת המדידה (מטרולוגיה), אי ודאות המדידה, מבחני השוואת מיומנות בין מעבדתית (PT) לניהול נכון של מעבדה ואחרים.
   
  לנוחיות לקוחות המעבדות מפורסמת באתר רשימת המעבדות המוסמכות וסוגי הבדיקות שהן מוסמכות לבצע. הקפד לדרוש מהמעבדה תעודת בדיקה הנושאת את סמליל (לוגו) הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, והבטח בכך קבלת שירותי בדיקה אמינים.